IKLAN SEBUT HARGA

PELAWAAN IKLAN SEBUTHARGA  KERJA PENYELENGGARAAN, PEMBAIKAN, DAN NAIKTARAF INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN USANG SERTA KERJA BERKAITAN DI KOLEJ KOMUNITI SABAK BERNAM, SELANGOR (klik link)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan yang masih berkuatkuasa semasa tarikh tawaran bagi menyertai sebutharga ini.

Syarat kelayakan :

Taraf : Bumiputera

Gred : G2

Kategori : B

Pengkhususan : B24 & B08

dengan tempoh pendaftaran yang masih sah dan syarikat beralamat di NEGERI SELANGOR Sahaja.

Tarikh iklan sebutharga : 23 April 2024 (SELASA)

Tarikh tutup sebutharga : Pada atau sebelum
6 Mei 2024 (ISNIN) Sebelum 12.00 tgh

Tarikh lawatan tapak & Lokasi :
25 April 2024
(KHAMIS)

Pendaftaran:
9.00 – 10.00 pg

Taklimat:
10.00 pg

Dewan Kuliah Kolej Komuniti Sabak Bernam

Syarat-syarat :

1. Pemilik yang sah sahaja dibenarkan untuk menyertai sesi taklimat dan lawatan tapak sebutharga ini.

2. Kontraktor dikehendaki membawa bersama set asal Salinan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) dari Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan yang masih dalam tempoh sah laku.

3. KEBENARAN KHAS hendaklah dipohon sebelum membeli dokumen sebutharga dan dikemukakan bersama tawaran sebutharga semasa menghantar dokumen sebutharga. Kontraktor hendaklah mengemukakan surat kelulusan daripada CIDB bagi tujuan tersebut.

4.Syarat-syarat tambahan seperti dalam iklan tawaran sebutharga.

Pegawai untuk dihubungi :

Cik Aslynda Binti Ramli (03-32163235)                           
Pn. Siti Ummi Hafidzah Binti Ibrahim  (03-32163235)